نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکاران چینی و نوع مصالح ساختمانی شفاف سازی شود

دکتر کامبیز یوسفی، مدیر عامل گروه صنعتی فیبو ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو‌ با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: ابتدا باید تشکر‌کنم از تمامی عزیزانی که در فضای تحریم، راه حل تهاتر نفت با خدمات صنعت ساختمان و نیازی که کشورمان در صنعت ساختمان دارد را ‌پیگیری کرده اند و‌ امروز این هدف در حال به نتیجه رسیدن است. تحقق چنین هدفی شاید ماحصل چندین سال پیگیری مدیران ارشد کشورمان باشد که به عنوان یک‌‌ کارشناس قدردان این زحمات هستم. وی گفت: اما به عنوان یک‌ پرسشگر می خواهم وارد صحنه شوم‌ و همچنان که در مصاحبه های خبری ‌پیشین خود در مورد کیفیت بهره برداری و کیفیت خدماتی که پیمانکاران چینی در صنعت ساختمان قرار است ارایه دهند، پرسشگری کردم، مجددا این موضوع را طرح کرده و اصرار دارم که مسوولان پاسخ دهند که گروه ناظر بر عملکرد فعالیت پیمانکاران چینی کدام شرکت است. یوسفی تاکید کرد: وقتی یک شرکت بین المللی به عنوان پیمانکار پروژه های ساختمانی داخلی انتخاب می شود، جای سوال این است که ناظر از کدام شرکت انتخاب می شود، آیا ناظر می تواند از کشور‌کارفرما باشد؟ یا باید از کشور سومی انتخاب شود؟ یا ا..

ادامه خواندننحوه نظارت بر عملکرد پیمانکاران چینی و نوع مصالح ساختمانی شفاف سازی شود